Είσαι έτοιμος να παίξεις και να κερδίσεις ένα από τα υπέροχα δώρα;
Κάποια αντικείμενα δεν πρέπει να βρίσκονται στον κάδο σκουπιδιών.
Βρες ποια είναι και βάλ'τα στη σωστή τους θέση.
Έχεις 40” για να κάνεις “drag and drop” όλων των αντικειμένων. Ξεκινάμε;